سوت کیمیا علیزاده بیمارستان بیمارستان بیماری

سوت: کیمیا علیزاده بیمارستان بیمارستان بیماری ایرانی ویروس عفونت عضلات سیستم ایمنی ایران

گت بلاگز اخبار اجتماعی تصمیمات دولت، کارگران ناراضی را به کارگران ناراضی خشمگین تبدیل کرد / علی خدایی

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار، راجع به اوضاع کارگران در سال ۹۷ می‌گوید: «می‌توان گفت که برنامه بودجه سال ۹۷ این نوید را به ما نمی‌دهد که امسال اوض

تصمیمات دولت، کارگران ناراضی را به کارگران ناراضی خشمگین تبدیل کرد / علی خدایی

علی خدایی: تصمیمات دولت، کارگران ناراضی را به کارگران ناراضی خشمگین تبدیل کرد

عبارات مهم : برنامه

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار، راجع به اوضاع کارگران در سال ۹۷ می گوید: «می توان گفت که برنامه بودجه سال ۹۷ این نوید را به ما نمی دهد که امسال اوضاع به نفع کارگران چندان عوض کردن کند. حتی یک سری تصمیم هایی که در این برنامه گرفته شد کارگران ناراضی را به کارگران ناراضی خشمگین تبدیل کرد.»

سال گذشته جهت کارگران سال مشکل بود. این عنوان را می توان از انواع و اقسام تجمعات اعتراضی آنها در سراسر کشور فهمید. علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با اعتمادآنلاین، سال ۹۷ را هم چندان امیدوارکننده نمی داند و می گوید: «حداقل می توان گفت که برنامه بودجه سال ۹۷ این نوید را به ما نمی دهد که امسال اوضاع به نفع کارگران چندان عوض کردن کند. حتی یک سری تصمیم هایی که در این برنامه گرفته شد کارگران ناراضی را به کارگران ناراضی خشمگین تبدیل کرد. واریز حق درمان کارگران تأمین اجتماعی به خزانه دولت که نه تنها سودی نداشت بلکه نگرانی هایی را هم به وجود آورد از جمله همین تصمیم ها هستند.»

تصمیمات دولت، کارگران ناراضی را به کارگران ناراضی خشمگین تبدیل کرد / علی خدایی

او کارها دولت جهت آرام کردن کارگران را هم چندان مؤثر نمی داند و می گوید: «متأسفانه در طول سال گذشته دولت به جای اینکه با تصمیم های درست فضای کارگری را آرام کند، به سمت متشنج کردن فضا پیش رفت.»

خدایی ادامه می دهد: «یکی از مباحث دلواپس کننده این است که دولت قرار بود با زیاد کردن بودجه های عمرانی کاری کند تا رونق به فضای کار و زندگی کارگران برگردد ولی این اتفاق نیفتاد، از طرفی میزان زیاد کردن دستمزد کارگران هم نتوانست شکاف موجود بین حداقل سبد معیشت را پر کند. این عنوان قدرت خرید کارگران را پایین نگه داشته و باعث می شود که امسال هم نگرانی از اوضاع معیشت کارگران ادامه داشته باشد.»

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار، راجع به اوضاع کارگران در سال ۹۷ می‌گوید: «می‌توان گفت که برنامه بودجه سال ۹۷ این نوید را به ما نمی‌دهد که امسال اوض

خدایی سیاست های دولت در شخصی سازی کارخانه ها را هم عامل بروز نارضایتی کارگران می داند و می گوید: «عمده اعتراضاتی که در سال گذشته از کارگران شاهد بودیم متعلق به کارگران کارخانه هایی بود که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی به اشتباه شخصی سازی شدند یا بنا بر اصطلاحی که وزیر رفاه استفاده می کند کج شخصی سازی شدند. این کارخانه ها یا طبق اصول به کسانی که قابلیتش را داشتند واگذار نشدند و به کسانی داده شدند که از رابطه استفاده کرده بودند و یا توان بخش شخصی در اداره این کارخانه ها سنجیده نشد. من فکر می کنم این روند غلط، امسال باید متوقف شود. مخصوصاً در شرایطی که اوضاع اقتصادی کشور در حالت رکود به سر می برد و بخش شخصی توانایی اداره کارخانه های واگذار شده است را ندارد. دود این ناتوانی اول از همه به چشم کارگران همین کارخانه ها می رود.»

او ادامه روند فعلی را موجب معیوب شدن تناوب تولید می داند و می گوید: «کارخانه ها توان اداره خودشان و تولید درست را ندارند، اگر هم داشته باشند مردم توان خرید تولیدات آنها را ندارند. همین عنوان به کارخانه ها برمی گردد و فرآیند تولید را معیوب می کند و همین فرآیند معیوب رونق را از فضای کسب وکار می برد. هنگامی که ما می گوییم قدرت خرید کارگران و کل مردم باید اصلاح پیدا کند این طور نیست که فقط به فکر کارگران باشیم، این کار به رونق اقتصادی در کشور هم کمک می کند.»

واژه های کلیدی: برنامه | کارگران | کارخانه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz