سوت کیمیا علیزاده بیمارستان بیمارستان بیماری

سوت: کیمیا علیزاده بیمارستان بیمارستان بیماری ایرانی ویروس عفونت عضلات سیستم ایمنی ایران

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی سقف بودجه ۲۳ هزار میلیارد اوج رفت

در نهایت بعد از رفت و آمدهای لایحه بودجه ۱۳۹۷ در کمیسیون‌های مجلس و بررسی در صحن علنی، سقف بودجه تا ۲۳ هزار میلیارد تومان زیاد کردن یافت. 

سقف بودجه ۲۳ هزار میلیارد اوج رفت

سقف بودجه ۲۳ هزار میلیارد اوج رفت

عبارات مهم : منابع

در نهایت بعد از رفت و آمدهای لایحه بودجه ۱۳۹۷ در کمیسیون های مجلس و بررسی در صحن علنی، سقف بودجه تا ۲۳ هزار میلیارد تومان زیاد کردن یافت.

به گزارش ایسنا، در ۱۹ آذرماه امسال مدیر جمهور لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را به مجلس تقدیم کرد. این لایحه ولی با بحث و اختلاف نظرهایی در بعضی بندها و تبصره ها همراه بود و در مواردی به چالشی بین دولت و مجلس تبدیل شد ولی در مجموع ارقام کلی آن اخیرا در صحن علنی به تصویب رسید و سقف آن تعیین شد.

در آخر بررسی شرح لایحه بودجه کل کشور در سال آینده، سقف بودجه به ۱۲۱۷ هزار میلیارد تومان زیاد کردن یافت که در مقایسه با ۱۱۹۴ هزار میلیارد تومانی که در لایحه پیشنهاد شده است بود، حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان زیاد کردن دارد.

سقف بودجه ۲۳ هزار میلیارد اوج رفت

مجموع بودجه را بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی تشکیل می دهد. کل بودجه عمومی در لایحه دولت ۴۲۴ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است بود که بعد از بررسی در مجلس به ۴۳۲ هزار میلیارد تومان افزاش یافته که حاکی از رشد حدود ۸۰۰۰ میلیاردی آن است.

بودجه عمومی از منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی تشکیل می شود. در تغییرات ایجاد شده است منابع عمومی نیز با رشد حدود ۱۸ هزار میلیاردی همراه بود به طوری که از ۳۶۸ هزار میلیارد پیشنهادی در لایحه تا ۳۸۶ هزار میلیارد تومان زیاد کردن دارد. منابع عمومی مشمول بر درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده های آن، درآمد ناشی از واگذاری دارایی های مالی و همچنین درآمدها که عمده آن را مالیات تشکیل می دهد، می شود.

در نهایت بعد از رفت و آمدهای لایحه بودجه ۱۳۹۷ در کمیسیون‌های مجلس و بررسی در صحن علنی، سقف بودجه تا ۲۳ هزار میلیارد تومان زیاد کردن یافت. 

در بخش دیگر بودجه عمومی درآمدهای اختصاصی قرار دارند که در مقایسه با لایحه تفاوت چندانی نداشته و از حدود ۵۶ هزار میلیارد به ۵۷ هزار میلیارد تومان زیاد کردن یافته است.

اما بخش دیگر بودجه کل کشور که عمده آن را تشکیل می دهد، مشمول بر بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که در لایحه ۸۱۳ میلیارد تومان پیشنهاد شده است بود ولی در مصوبه مجلس به ۸۳۳ هزار میلیارد تومان زیاد کردن دارد.

در مجموع زیاد کردن سقف بودجه در اغلب دوره ها اتفاق افتاده و معمولا مجلس در بررسی های خود تغییراتی را اعمال کرده و بخش مصارف و منابع تا حدی رشد می کند.

سقف بودجه ۲۳ هزار میلیارد اوج رفت

واژه های کلیدی: منابع | لایحه بودجه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz