سوت کیمیا علیزاده بیمارستان بیمارستان بیماری

سوت: کیمیا علیزاده بیمارستان بیمارستان بیماری ایرانی ویروس عفونت عضلات سیستم ایمنی ایران

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات مکانی آبادان را ترک کرد! ، سوشا نیامده حاشیه ساز شد

به گزارش ایلنا، سوشا مکانی از اواسط هفته گذشته در تمرینات تیم صنعت نفت آبادان حاضر شده است و قرار بود به زودی با این تیم قرارداد ببندد. مکانی حتی 2 بار به دفتر

مکانی آبادان را ترک کرد! ، سوشا نیامده حاشیه ساز شد

سوشا نیامده حاشیه ساز شد/ مکانی آبادان را ترک کرد!

عبارات مهم : آبادان

سوشا مکانی به حالت قهر آبادان را ترک کرد.

به گزارش ایلنا، سوشا مکانی از اواسط هفته گذشته در تمرینات تیم صنعت نفت آبادان حاضر شده است و قرار بود به زودی با این تیم قرارداد ببندد. مکانی حتی 2 بار به دفتر مدیرعامل کلوب صنعت نفت هم رفت، ولی با این تیم قرارداد امضا نکرد.

مکانی آبادان را ترک کرد! ، سوشا نیامده حاشیه ساز شد

او در روزهای گذشته بدون قرارداد هم در تمرینات صنعت نفت حاضر می شد، ولی در نهایت آبادان را به حالت قهر ترک کرد. او در تمرین امروز (یکشنبه) صنعت نفت هم غایب بود و با این تیم تمرین نکرد.

واژه های کلیدی: آبادان | قرارداد | سوشا مکانی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz